10% NA START

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

×

Reklamacje

Procedura reklamacyjna sklepu RoyalPoint.pl

 

1. Sprzedawcą jest firma Royal Point sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Młyńska 4, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507415, płatnik podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 631-265-27-21 oraz o numerze REGON: 243510112. Wysokość Kapitału Zakładowego wynosi 5000,00 zł.

2. Reklamacji podlegają wady polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, gdy :

- Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- Produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- Produkt wydany kupującemu jest w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Dz. U 2014 poz. 827 (Ustawa z dnia 30/05/2014 o prawach konsumenta). Można je składać z tytułu:

- rękojmi za wady do 2 lat od wydania produktu
- gwarancji (o ile takie oświadczenie zostało wydane przez gwaranta) – zgodnie z warunkami gwarancji

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłosić za pomocą poniższego formularza:

  

FORMULARZ

  

Po wysłaniu formularz trafi również na Państwa skrzynkę e-mailową. Prosimy o jego wydrukowanie i wysłanie wraz z wadliwym produktem na adres:

 

Royal Point Sp. z o.o.

ul. Młyńska 4

44-100 Gliwice

 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od jej przyjęcia przez sklep RoyalPoint.